Badania MagnetisMM mają na celu znalezienie potencjalnych możliwości leczenia

Nie trzeba samodzielnie zmagać się ze szpiczakiem mnogim

Wiemy, że do walki ze szpiczakiem mnogim potrzebny jest cały system wsparcia. Jesteśmy tu po to, aby wspólnie z Panem/Panią zbadać możliwy sposób walki z tą chorobą.

Badania kliniczne MagnetisMM będą oceniać bezpieczeństwo i skuteczność badanego leku, elranatamabu, u osób ze szpiczakiem mnogim. Udział w badaniu wymaga podjęcia ważnej osobistej decyzji. Będziemy Panu/Pani towarzyszyć na każdym kroku.

Uczestnictwo w tych badaniach

Każde badanie MagnetisMM będzie miało swoje własne, unikalne wymagania dotyczące uczestników (kryteria kwalifikacji do udziału). 

 

Wymagania mogą obejmować stopień zaawansowania szpiczaka mnogiego oraz wszelkie wcześniejsze terapie. 

 

Aby dowiedzieć się, które badanie może być dla Pana/Pani odpowiednie, można porozmawiać z lekarzem prowadzącym badanie.

Choroba

Szpiczak mnogi

tooltip3

Choroba, zaburzenie, zespół chorobowy lub uraz, które są przedmiotem badania.

Wiek

Co najmniej 18 lat

tooltip3

Wiek osoby wymagany do uczestnictwa w co najmniej jednym z badań w ramach tego programu.

Płeć

Mężczyzna albo kobieta

tooltip3

Płeć osób, które mogą wziąć udział w co najmniej jednym z badań w ramach tego programu. Płeć to klasyfikacja osoby przypisana jej po narodzinach. Kryterium udziału ze względu na płeć biologiczną różni się od kryterium udziału ze względu na płeć społeczną.

Informacje te stanowią podsumowanie kryteriów udziału w badaniach prowadzonych w ramach tego programu. Każde badanie będzie miało swoje własne, unikalne wymagania dotyczące uczestników (kryteria kwalifikacji do udziału). Aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach dotyczących badań, do których prowadzona jest aktywna rekrutacja, należy odwiedzić poniższą witrynę internetową badania. Jedynie personel badawczy może określić, czy kwalifikuje się Pan/Pani do udziału w badaniu.

Nabór wstrzymany

Kliniczne badania naukowe MagnetisMM

Nabór wstrzymany

Badanie MagnetisMM-7 — dla uczestników z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim, u których po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych (ASCT) stwierdzono obecność minimalnej choroby resztkowej (MRD)

Badanie fazy 3 dotyczące badanego leku, elranatamabu w porównaniu z lekiem porównawczym, lenalidomidem u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim, u których stwierdzono MRD po przejściu ASCT.

Informacje o szpiczaku mnogim

Szpiczak mnogi to typ nowotworu krwi, który powstaje w szpiku kostnym. Szpiczak mnogi rozpoczyna się, gdy zdrowe komórki plazmatyczne zmieniają się i rosną w szybkim tempie.

  • Nieprawidłowe komórki plazmatyczne (szpiczakowe lub nowotworowe) przepełniają szpik kostny i/lub uniemożliwiają tworzenie i wzrost zdrowych komórek plazmatycznych oraz innych komórek w szpiku kostnym
  • Podobnie jak zdrowe komórki plazmatyczne, komórki szpiczaka wytwarzają przeciwciała, które jednak nie działają prawidłowo, co obniża zdolność organizmu do zwalczania infekcji
  • Nieprawidłowe komórki plazmatyczne gromadzą się również w kościach i narządach, utrudniając ich prawidłową pracę

Informacje o leku stosowanym w badaniu

W badaniach MagnetisMM oceniane będzie bezpieczeństwo i skuteczność badanego leku, elranatamabu, który będzie podawany w postaci zastrzyku podskórnego (SC). Zastrzyk SC polega na wprowadzeniu pod skórę igły w celu podania badanego leku.

 

Badany lek elranatamab działa poprzez łączenie określonych komórek układu odpornościowego, zwanych limfocytami T, z komórkami szpiczaka. Połączenie tych komórek uaktywnia komórki układu odpornościowego, aby zabijały komórki szpiczaka.

Znaczenie reprezentatywności

Różnorodność uczestników badania jest ważna dla zrozumienia, czy potencjalne metody leczenia działają u różnych osób. Rasa, pochodzenie etniczne, wiek i płeć mogą wpływać na to, jak różne osoby odpowiadają na to samo leczenie.


Jeśli grupy ludzi nie są dobrze reprezentowane w badaniu, nie możemy stwierdzić, czy badany lek działa prawidłowo na wszystkie osoby, którym ma pomóc. 


Biorąc udział w badaniu, przyczynia się Pan/Pani do reprezentowania zarówno swojej społeczności, jak i wszystkich osób chorych na szpiczaka mnogiego.

pl_PLPL