Studie MagnetisMM se provádějí za účelem nalezení potenciálních možností léčby

S mnohočetným myelomem se nemusíte potýkat sám/sama

Víme, že pro boj s mnohočetným myelomem je nezbytný komplexní systém podpory. A jsme tu, abychom zkoumali, jak bychom proti němu mohli bojovat s Vámi.

Klinické výzkumné studie MagnetisMM budou posuzovat bezpečnost a účinnost hodnoceného přípravku elranatamabu u osob s mnohočetným myelomem.

Účast ve studii je důležité osobní rozhodnutí. Chceme, abyste věděl/a, že s Vámi absolvujeme každý krok této cesty.

Účast v těchto studiích

Každá ze studií MagnetisMM bude mít vlastní jedinečné požadavky na to, kdo se jí smí zúčastnit (kritéria způsobilosti). 

 

Tyto požadavky mohou zahrnovat stadium mnohočetného myelomu, ale i jakékoli případné předchozí léčby. 

 

Můžete si promluvit se zkoušejícím lékařem a zjistit, která studie by pro Vás mohla být vhodná.

Onemocnění

Mnohočetný myelom

tooltip3

Onemocnění, porucha, syndrom, nemoc nebo zranění, které studie zkoumá. 

Věk

18 let a více

tooltip3

Věk, jehož musí člověk dosáhnout, aby se mohl účastnit nejméně jedné ze studií v tomto programu.

Pohlaví

Muž nebo žena

tooltip3

Pohlaví osob, které se mohou účastnit nejméně jedné ze studií v tomto programu. Pohlaví je kategorie, která byla jedinci přiřazena při narození. Způsobilost na základě pohlaví je něco jiného než způsobilost na základě genderové identity.

Tyto informace představují shrnutí kritérií způsobilosti ve studiích v tomto programu. Každá studie bude mít vlastní jedinečné požadavky na to, kdo se jí smí zúčastnit (kritéria způsobilosti). Chcete-li získat více informací o tom, jaké požadavky mají studie, které momentálně aktivně nabírají účastníky, podívejte se na webové stránky studie níže. O tom, zda jste vhodným adeptem pro zařazení do studie, mohou rozhodnout pouze pracovníci výzkumné studie.

Recruitment paused

Klinické výzkumné stude MagnetisMM

Probíhá nábor

Studie MagnetisMM-7 – pro účastníky s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem, kteří podstoupili transplantaci vlastních krvetvorných kmenových buněk (ASCT)

Studie fáze 3 zkoumající hodnocený přípravek elranatamab v porovnání se srovnávacím léčivým přípravkem lenalidomidem u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem, kteří podstoupili ASCT.

O mnohočetném myelomu

Mnohočetný myelom je typ krevního nádorového onemocnění, které vzniká v kostní dřeni. Mnohočetný myelom vzniká, jestliže se zdravé plazmatické buňky změní a velmi rychle rostou.

  • Abnormální (myelomové nebo nádorové) plazmatické buňky se přemnoží a/nebo brání vytváření a růstu zdravých plazmatických a dalších buněk v kostní dřeni.
  • Myelomové buňky produkují protilátky stejně jako zdravé plazmatické buňky. Tyto protilátky však nepracují správně, což snižuje schopnost organismu bojovat s infekcí.
  • Abnormální plazmatické buňky se také mohou hromadit v kostech a orgánech, pro které je pak těžké řádně fungovat.

O hodnoceném přípravku

Studie MagnetisMM budou posuzovat bezpečnost a účinnost hodnoceného přípravku [elranatamabu], který bude podáván subkutánní injekcí. Subkutánní injekce znamená, že se hodnocený přípravek podává jehlou, která se vsune pod kůži.

 

Předpokládá se, že hodnocený přípravek elranatamab funguje tak, že propojuje určité buňky imunitního systému, takzvané T-buňky, s myelomovými buňkami. Po jejich propojení se aktivují imunitní buňky, aby myelomové buňky zabily.

Význam zastoupení

Rozmanitost mezi účastníky studie je důležitá, abychom pochopili, zda potenciální léčby fungují u různých lidí. Rasa, etnická příslušnost, věk a pohlaví, to všechno může ovlivnit, jak různé osoby reagují na stejnou léčbu.


Jestliže ve výzkumu nejsou některé skupiny lidí řádně zastoupeny, nemůžeme vědět, zda může hodnocený přípravek náležitě fungovat u všech osob, jimž se snaží pomoci. 


Jestliže se účastníte studie, pomáháte zastupovat jak svou komunitu, tak všechny lidi, které postihl mnohočetný myelom.

cs_CZCS